5 sygnałów świadczących o usterce klimatyzacji

Klimatyzacja to nieodłączny element komfortu w naszych domach i zakładach pracy, szczególnie podczas upalnych dni. Niestety, tak jak każde inne urządzenie może ona ulec awarii. Oto pięć sygnałów, które zwykle świadczą o usterce klimatyzacji i wskazują na konieczność skontaktowania się z profesjonalistami, takimi jak ci pracujący w firmie Czas Klimatyzacji.

Co najczęściej wskazuje na usterkę klimatyzacji?

1. Słaba wydajność chłodzenia

Jeśli pomimo właściwego ustawienia temperatury klimatyzacja nie schładza pomieszczenia tak, jak powinna, może to być spowodowane ubytkiem czynnika chłodzącego lub uszkodzeniem sprężarki. Warto też sprawdzić, czy filtry nie są zanieczyszczone, gdyż to również ma znaczący wpływ na efektywność pracy urządzenia.

2. Nieprzyjemny zapach

Kolejnym sygnałem świadczącym o problemach z klimatyzacją jest nieprzyjemny zapach, który zaczyna się wydobywać z urządzenia. Odpowiadają za niego drobnoustroje (nierzadko groźne i chorobotwórcze) rozwijające się na parowniku lub w układzie wentylacji. Usługę czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji domowej w Wołominie można zlecić specjalistom z firmy Czas Klimatyzacji.

3. Hałas podczas pracy

Klimatyzacja powinna pracować cicho i bezproblemowo. Jeśli zauważysz niepokojący hałas podczas jej pracy, może to świadczyć o problemach z wentylatorem, sprężarką lub innymi elementami systemu. Warto sprawdzić, czy żadne elementy się nie poluzowały ani nie uszkodziły. Jeśli hałas nie ustaje, warto zgłosić problem serwisowi naprawczemu.

4. Wyłączanie się klimatyzacji

Jeśli klimatyzacja samoczynnie się wyłącza, może to być spowodowane przegrzewaniem się sprężarki bądź innymi problemami z elektroniką. Może to również świadczyć o niedostatecznym zasilaniu urządzenia lub nieprawidłowej pracy termostatu. Pamiętaj, że zlecanie regularnych kontroli i konserwacji klimatyzacji pozwoli uniknąć większości usterek.

5. Wycieki wody

Klimatyzacja generuje skropliny, które powinny być usuwane na zewnątrz urządzenia. Jeśli jednak zauważysz wycieki wody w pobliżu klimatyzacji, może to świadczyć o problemach z rurami odprowadzającymi lub uszkodzeniem samego urządzenia. Ignorowanie tego typu nieprawidłowości może prowadzić do poważniejszej, a przez to kosztowniejszej awarii.